Trường hợp cần phản ánh, kiến nghị, đề nghị cá nhân, tổ chức liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng như sau:

1. Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử UBND xã Đăk Mar

- Số điện thoại: 02603.823.589 

- Thư điện tử:  ubnddakmar.dakha@kontum.gov.vn

2. Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính

- Nguyễn Thị Thanh Thùa, PBT – Chủ tịch UBND xã, Trưởng bộ phận một cửa, SĐT 0979.141.146, thư điện tử: thuantt.dha@kontum.gov.vn

-  Lê Trọng Hảo, Phó Chủ tịch UBND xã, Phó trưởng Bộ phận một cửa, SĐT 0914.222.795, thư điện tử: haolt.dakha@kontum.gov.vn

Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của quý ông/bà (tổ chức).