THÔNG TIN LIÊN HỆ: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐĂK MAR

Địa chỉ: Thôn 3, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Điện thoại: 02603506868

Email: ubndxadakmar@gmail.com