Nâng cao trách nhiệm trong triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum

Ngày 09/4/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 1781-KL/TU về đánh giá 02 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.Theo đó, Ban ...

Mục tiêu triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 03 tháng 11 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Quyết định số 619/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển ...

Triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát và theo dõi tập trung phục vụ Chuyển đổi số trên địa bàn xã Đăk Mar

Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn năm 2023. Vừa qua, xã Đăk Mar phối hợp lắp đặt hệ thống camera giám sát và hệ thống theo dõi tập trung tại các thôn với 14 “mắt cam” ...

Mở đợt cao điểm 50 ngày, đêm thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3903/KH-UBND triển khai đợt cao điểm 50 ngày, đêm thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh.Đây là đợt cao điểm nhằm hoàn thành mục tiêu 100% công dân đã được phê duyệt tài ...

Thôn 3 Xây dựng Nông thôn mới thông minh

Xây dựng thôn thông minh, hướng đến mục tiêu nông thôn thông minh được xác định là một trong những nội dung quan trọng của chuyển đổi số nông nghiệp, nông thôn tại xã Đăk Mar. Đây cũng là một chỉ tiêu để được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu đang ...

Kích hoạt tài khoản định danh điện tử khi không có điện thoại thông minh hoặc không tải được ứng dụng trên điện thoại

Hiện tại đa số công dân đã có thể kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử khi có điện thoại thông minh thông qua ứng dụng định danh điện tử VNeID của Bộ Công an. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều người dân vẫn còn sử dụng điện thoại di động ...

Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Ngày 26/9/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3181/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh.Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, ...
Văn bản mới
Tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 41
Hôm qua : 97
Tháng 06 : 567
Tháng trước : 982
Năm 2024 : 4.792
Liên kết cột trái